Personlig presentation av Daniel Brandt

Universitetslektor kulturgeografi
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle
Docent
Kulturgeografi Institutionen för kultur och samhälle

Nämnder

Ledamot i utbildnings- och forskningsnämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Publikationer