Data & IT: En digital värld!

En digital värld!

Behärskar du datorernas språk kommer du ha lättare att hantera, påverka och ta vara på omvärldens digitalisering. Att jobba med IT innebär att jobba i hela fältet mellan teknik, människa och verksamhet. Man brukar säga att en duktig IT-medarbetare ska vara trespråkig: det krävs kunskap om tekniken, om affärsmöjligheterna som IT ska stödja och om verksamheten där IT ska användas.

Program

Grundnivå
Avancerad nivå
Datateknik
Grundnivå
Avancerad nivå
Microdataanalys
Grundnivå
Avancerad nivå
Senast granskad: