Kurs GMI24H

Algoritmer och mjukvarudesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Olika typer av datastruktur introduceras, som dynamiska listar, matriser och träd. För- och nackdelar diskuteras med avseende till snabbhet, minnesresurser och komplexitet som grund för kvalificerade val av datastruktur för att lösa ett specifikt problem.

Olika typer av algoritmer diskuteras, båda övergripande och i detalj (implementeringsnivå). Teoretiska koncept som greedy algoritmer, dynamisk programmering och rekursion introduceras. En specifik case-study genomförs där sorteringsalgoritm används för att koppla ihop teori och praktik.

Algoritmers för- och nackdelar beskrivs. Huvudkriterier som minneskrav, exekveringstid och programmeringsresurser diskuteras. En grundläggande matematisk teknik för teoretisk analys jämförs med empiriska undersökningar i laborationer.

Slutligen diskuteras hur en hybrid lösning kan ge bästa prestation. Till exempel en sorteringsalgorithm där båda quicksort och bubblesort kombineras.

Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering, 7,5 hp, grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3DDS
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 13, 2024

Olika typer av datastruktur introduceras, som dynamiska listar, matriser och träd. För- och nackdelar diskuteras med avseende till snabbhet, minnesresurser och komplexitet som grund för kvalificerade val av datastruktur för att lösa ett specifikt problem.

Olika typer av algoritmer diskuteras, båda övergripande och i detalj (implementeringsnivå). Teoretiska koncept som greedy algoritmer, dynamisk programmering och rekursion introduceras. En specifik case-study genomförs där sorteringsalgoritm används för att koppla ihop teori och praktik.

Algoritmers för- och nackdelar beskrivs. Huvudkriterier som minneskrav, exekveringstid och programmeringsresurser diskuteras. En grundläggande matematisk teknik för teoretisk analys jämförs med empiriska undersökningar i laborationer.

Slutligen diskuteras hur en hybrid lösning kan ge bästa prestation. Till exempel en sorteringsalgorithm där båda quicksort och bubblesort kombineras.

Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering, 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GHD
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig