Kurs GMI24H

Algoritmer och mjukvarudesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Olika typer av datastruktur introduceras, som dynamiska listar, matriser och träd. För- och nackdelar diskuteras med avseende till snabbhet, minnesresurser och komplexitet som grund för kvalificerade val av datastruktur för att lösa ett specifikt problem.

Olika typer av algoritmer diskuteras, båda övergripande och i detalj (implementeringsnivå). Teoretiska koncept som greedy algoritmer, dynamisk programmering och rekursion introduceras. En specifik case-study genomförs där sorteringsalgoritm används för att koppla ihop teori och praktik.

Algoritmers för- och nackdelar beskrivs. Huvudkriterier som minneskrav, exekveringstid och programmeringsresurser diskuteras. En grundläggande matematisk teknik för teoretisk analys jämförs med empiriska undersökningar i laborationer.

Slutligen diskuteras hur en hybrid lösning kan ge bästa prestation. Till exempel en sorteringsalgorithm där båda quicksort och bubblesort kombineras.

Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Objektorienterad programmering, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33FD
Huvudområde: