Personlig presentation av Hans Jernberg

Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik