Kurs GIK2XZ

System och verksamhetsutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva metoder, modeller, roller och faser för verksamhetsutveckling
  • beskriva arbetssätt, teknik och notation, vid verksamhetsutveckling
  • beskriva systemutvecklingsprocessen
  • beskriva och förklara begreppsmodellering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa processbaserad verksamhetsutveckling
  • skapa processbeskrivningar och kravspecifikation
  • utveckla en datamodell som stöd till beskrivna processer
  • automatisera för ändamålet lämplig process

Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • diskutera och reflektera kring förändringsarbete och effekter på given verksamhet.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Databassystem 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GHC
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig