Kurs GIK29B

Python- och R-programmering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kursen är en introduktion till programmeringsspråk inom data science området. Kursen fokuserar på grundläggande utveckling av data strukturer, flödeskontroll och objektorientering för problemlösning.

Kursen innefattar grunderna så som variabler och operatorer, satser, datatyper och datastrukturer. Även logiskt beslutsfattande innefattas. Vidare omfattar kursen hur man skapar metoder och klasser, hanterar fel och hur bibliotek används.

Slutligen behandlar kursen hur man tillämpar programmering i dataanalys, hur man läser och skriver datafiler, hur data processas och visualiseras.

Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3DBL
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2023

Kursen är en introduktion till programmeringsspråk inom data science området. Kursen fokuserar på grundläggande utveckling av data strukturer, flödeskontroll och objektorientering för problemlösning.

Kursen innefattar grunderna så som variabler och operatorer, satser, datatyper och datastrukturer. Även logiskt beslutsfattande innefattas. Vidare omfattar kursen hur man skapar metoder och klasser, hanterar fel och hur bibliotek används.

Slutligen behandlar kursen hur man tillämpar programmering i dataanalys, hur man läser och skriver datafiler, hur data processas och visualiseras.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EU6
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 3, 2024

Kursen är en introduktion till programmeringsspråk inom data science området. Kursen fokuserar på grundläggande utveckling av data strukturer, flödeskontroll och objektorientering för problemlösning.

Kursen innefattar grunderna så som variabler och operatorer, satser, datatyper och datastrukturer. Även logiskt beslutsfattande innefattas. Vidare omfattar kursen hur man skapar metoder och klasser, hanterar fel och hur bibliotek används.

Slutligen behandlar kursen hur man tillämpar programmering i dataanalys, hur man läser och skriver datafiler, hur data processas och visualiseras.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3G9W
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88