Kurs GIK32L

Grafisk design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda centrala begrepp och förklara metoder inom den grafiska designprocessen

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • lösa avancerade designuppgifter genom skapande av grafiska artefakter med avsedd kvalitet utifrån givna kriterier
  • tillämpa teorier och metoder inom den grafiska designprocessen
  • använda verktyg avsedda för arbete med grafisk design

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • reflektera över arbetssätt, egna beslut och resultat i en designprocess
  • motivera egna beslut i en designprocess genom bedömning utifrån vetenskapliga aspekter
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Layout och typografi 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3K84
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anna Skogbergs