Kurs AMI23A

Dataanalys och visualisering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Dataanalys och visualisering är ett snabbt växande område som behandlar analys, modellering och visualisering av högdimensionella data.

Kursen introducerar studenten till området genom att behandla moderna metoder för modellering, analys och visualiseringstekniker. Fokus kommer till stor del att ligga på utmaningar med verkliga data och tillämpade övningar i ett högnivåspråk såsom Python eller R för att kommunicera relevanta datamönster i figurform.

Kursen behandlar klassiska begrepp inom deskriptiv statistik och datavisualisering. Inom klassisk deskriptiv statistik behandlas hur slutsatser kan dras utifrån data mha figurer, hur data kan sammanfattas med centralmått, spridningsmått och associationsmått, samt hur normalfördelningen kan användas vid dataanalys.

Kursen behandlar i sin helhet grunderna för datadriven visualisering av information. Kursen introducerar hur grafiska beståndsdelar och färgteori, design, och perception påverkar vår uppfattning av bilder. Begreppet visual literacy introduceras tillsammans med Tuftes principer för vetenskapliga figurer. Visualisering av olika typer av data behandlas, inklusive kategoriska data och text data.

Startar och slutar:
v3, 2022 - v12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, datavetenskap, informationssystem och informationshantering eller motsvarande examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3A6M
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig