Personlig presentation av Asif M Huq

Universitetslektor informatik
Informatik Institutionen för information och teknik
Fil dr
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer