Utbildningsprogram DBIMA

Business Intelligence: Magisterprogram

BI-programmet ger en intensiv och bred utbildning i dataanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, nyckelkomponenter i den så kallade BI-kedjan.
60 högskolepoäng Avancerad nivå