Utbildningsprogram DBIMA

Business Intelligence: Magisterprogram

Business Intelligence-programmet ger en intensiv och bred utbildning i dataanalys, informationsmodellering och beslutsfattande – nyckelkomponenter i den så kallade Business Intelligence-kedjan.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet integrerar de viktigaste komponenterna från Artificiell intelligens (AI) med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledning.

För mer information om programmet, se Business Intelligence: Master Programme (webbsida på engelska).

Senast granskad: