Utbildningsprogram DBIMA

Business Intelligence: Magisterprogram

Business Intelligence-programmet ger en intensiv och bred utbildning i dataanalys, informationsmodellering och beslutsfattande – nyckelkomponenter i den så kallade Business Intelligence-kedjan.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet integrerar de viktigaste komponenterna från Artificiell intelligens (AI) med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledning.

För mer information om programmet, se Business Intelligence: Master Programme (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Våren 2023
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3CXS
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, datavetenskap, informationssystem eller informationshantering samt Engelska 6
Stängd för sen anmälan
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3E8P
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, datavetenskap, informationssystem eller informationshantering samt Engelska 6
Stängd för sen anmälan
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3G22
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, datavetenskap, informationssystem eller informationshantering samt Engelska 6
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Ilias Thomas