Ilias Thomas

Personlig presentation av Ilias Thomas

Universitetslektor data och informationshantering
Institutionen för information och teknik

Nämnder

Ledamot i forskningsetiska nämnden

Utskott och kommittéer

Ledamot i utskott för granskning av utbildning

Forskning

Publikationer