Kurs GIK2BD

IT-projekthantering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • Beskriva projektstyrningsmodeller, dess faser, roller med ansvarsområden och arbetsuppgifter.
 • Beskriva agila systemutvecklingsmodeller, dess faser, roller med ansvarsområden och arbetsuppgifter.
 • Redogöra för grundläggande begrepp inom ekonomistyrning, i synnerhet kopplat till budgethantering i IT-projekt.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • Använda verktyg, tekniker och metoder för hantering av IT-projektets delar.

Värdering och förhållningsätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • Diskutera och reflektera kring införande av IT-systems effekter på en verksamhet.


Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-V3DED
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • Beskriva projektstyrningsmodeller, dess faser, roller med ansvarsområden och arbetsuppgifter.
 • Beskriva agila systemutvecklingsmodeller, dess faser, roller med ansvarsområden och arbetsuppgifter.
 • Redogöra för grundläggande begrepp inom ekonomistyrning, i synnerhet kopplat till budgethantering i IT-projekt.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • Använda verktyg, tekniker och metoder för hantering av IT-projektets delar.

Värdering och förhållningsätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • Diskutera och reflektera kring införande av IT-systems effekter på en verksamhet.


Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GGA
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig