Kristina Englund

Personlig presentation av Kristina Englund

Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik
Avdelningschef
Avdelningen för data- och informationshantering Institutionen för information och teknik