Kurs GDT2JM

Datakommunikation 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursen introducerar arkitekturer, modeller, protokoll och nätverkselement som ansluter användare, enheter, applikationer och data via Internet och över moderna datanätverk. Principerna för Ip-adressering och grunderna för Ethernet-koncept, medier och grundläggande konfigurering av nätverksenheter introduceras för att skapa en grund för god förståelse för begreppet datakommunikation. Kursen ger även en grundläggande introduktion till metoder för att testa nätverksförbindelser och lämpliga verktyg för detta. Vidare ger kursen grunderna i nätverkssäkerhet där vanligt förekommande hot belyses samt olika metoder vi kan tillämpa för att möta upp mot dessa hot och stärka skyddet för såväl infrastruktur, kommunikationsenheter samt data/information.

Kursen innehåller löpande praktiska moment för att hantera och konfigurera kommunikationsutrustning i form av routrar och switchar.

Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GC3
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88