Kurs IK1095

Applikationsutveckling för mobila Android-enheter I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs skall studenten avseende:

kunskap och förståelse, kunna

  • Beskriva hur Androidplattformen är konstruerad
  • Förklara koncept inom mobil utveckling

färdighet och förmåga, kunna
  • Sätta upp och hantera en utvecklingsmiljö för Android.
  • Utveckla och felsöka applikationer, säkerställa driftskompatibilitet, välja lösningar för vanligt förekommande problem i programutvecklingen.
  • Skapa grafiska användargränssnittskomponenter med tillhörande händelsehantering och organisera layouter och vyer
  • Skapa informations- och varningsmeddelanden till användaren
  • Hantera händelser som uppstår via interaktion från användaren eller av timers
  • Skapa, använda och starta en eller flera aktiviteter.
  • Lagra applikationsdata bestående
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J7L
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig