Kurs IK1095

Applikationsutveckling för mobila Android-enheter I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs skall studenten avseende:

kunskap och förståelse, kunna

 • Beskriva hur Androidplattformen är konstruerad
 • Förklara koncept inom mobil utveckling

färdighet och förmåga, kunna
 • Sätta upp och hantera en utvecklingsmiljö för Android.
 • Utveckla och felsöka applikationer, säkerställa driftskompatibilitet, välja lösningar för vanligt förekommande problem i programutvecklingen.
 • Skapa grafiska användargränssnittskomponenter med tillhörande händelsehantering och organisera layouter och vyer
 • Skapa informations- och varningsmeddelanden till användaren
 • Hantera händelser som uppstår via interaktion från användaren eller av timers
 • Skapa, använda och starta en eller flera aktiviteter.
 • Lagra applikationsdata bestående
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V352T
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs skall studenten avseende:

kunskap och förståelse, kunna

 • Beskriva hur Androidplattformen är konstruerad
 • Förklara koncept inom mobil utveckling

färdighet och förmåga, kunna
 • Sätta upp och hantera en utvecklingsmiljö för Android.
 • Utveckla och felsöka applikationer, säkerställa driftskompatibilitet, välja lösningar för vanligt förekommande problem i programutvecklingen.
 • Skapa grafiska användargränssnittskomponenter med tillhörande händelsehantering och organisera layouter och vyer
 • Skapa informations- och varningsmeddelanden till användaren
 • Hantera händelser som uppstår via interaktion från användaren eller av timers
 • Skapa, använda och starta en eller flera aktiviteter.
 • Lagra applikationsdata bestående
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
Flexibel takt (100%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Programutveckling - Grunder 7,5 hp grundnivå 1 eller Introduktion till programmering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36SU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.