Kurs GIK2XJ

Objektorienterad design och problemlösning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursen behandlar grundläggande koncept inom objektorienterad design (OOD) och mjukvaruutveckling, såsom välkända design patterns och programmeringsprinciper, syftande till att designa kod som är välstrukturerad, samt förståelig, förvaltnings- och skalbar.

Vidare behandlas hur klasser, attribut, metoder och relationstyper kan extraheras med utgångspunkt i kravspecifikationer samt hur visuella representationer i etablerade notationsspråk används i dokumentation och i planeringsfaser. Kursen behandlar grunder i datastrukturer och algoritmer.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Programmering 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ESC
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88