Kurs GIK2QZ

Visuell identitet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begrepp inom visuell kommunikation
  • redogöra för tekniska aspekter inom grafik, färg och filformat

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tillämpa grundläggande kommunikationsteorier
  • genom presentation relatera skapad grafisk artefakt till förutsättningar och tilldelade krav
  • genomföra undersökningar som ligger till grund för skapandet av artefakter inom visuell kommunikation
  • skapa grafiska artefakter avsedda för visuell kommunikation utifrån förutsättningar och tilldelade krav
  • använda vanligt förekommande verktyg och arbetssätt anpassade för den grafiska branschen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • utvärdera grafiska artefakter avsedda för visuell kommunikation utifrån förutsättningar och tilldelade krav
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Anmälningskod:
HDA-V3E6H
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig