Personlig presentation av Alexander Karlsson

Universitetsadjunkt grafisk teknologi
Informatik Institutionen för information och teknik

Programansvarig för Systemevetenskapliga programmet och lärare inom ämnen som webbutveckling och visualisering