Kurs AMI23L

Rumslig data och GIS

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Kursen startar med en introduktion till GIS (Geografiska Informationssystem) och huvudsakliga karaktäristiska för rumslig data. Den här delen av kursen är inriktad på konstruktion av tematiska kartor, konventioner och kartdesign. Nästföljande del täcker tekniker för att hantera, analysera och visualisera rumslig data i R. Resultaten presenteras i en rapport som genereras med hjälp av R och andra relevanta applikationer. Den avslutande delen av kursen används stora datamängder och rumslig statistik för att lösa lokaliseringsproblem. I samband med dessa analyser diskuteras metodologiska problem kopplade till skala och aggregering av mikrodata.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Anmälningskod:
HDA-V3GBZ
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig