Kurs AMI23L

Rumslig data och GIS

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer studenten att kunna:
  • Manipulera rumslig data i både R och GIS
  • Använda programvaran R och någon GIS programvara för att analysera olika typer av rumslig data
  • Kombinera data från olika datakällor för att visualisera olika typer av rumsliga företeelser
  • Producera kartor enligt kartografiska regler och konventioner
  • Presentera och distribuera resultat från rumsliga analyser
  • Beskriva och använda standarder för publicering av kartor och för karttjänster på internet
  • Hantera stora rumsliga datamängder