Kurs IK1015

Design av IT-system

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Kursen skall ge metodologiska kunskaper om design av IT-system som utgör förutsättningar för eTjänster. Studenterna skall tillägna sig kunskaper i och förmåga att genomföra användningsfalls-, användningssituations- och informationsanalys. Ytterligare ett mål med kursen är att studenten skall känna till hur kravspecifikationer bör vara utformade.

Delmoment 1 (1,5 hp)
Efter delmoment 1 skall den studerande:
 • Ha förståelse för design och utveckling av IT-system som förutsättning för eTjänster.
 • Ha förståelse för modeller och metoder för systemutveckling.
 • Ha förståelse för samt kunna reflektera över olika synsätt på systemutveckling.
 • Ha förståelse för hur en kravspecifikation skall vara utformad, samt ha förståelse för IT-upphandling.

Delmoment 2 (1,5 hp)
Efter delmoment 2 skall den studerande:

 • Ha förståelse för analys och utformning av ett IT-system.
 • Ha förståelse för samt kunna göra analyser av användningssituationer, användningsfall och informationsbehov.
 • Ha förståelse för dokument- och gränssnittutformning.

Delmoment 3 (4,5 hp)
Efter delmoment 3 skall den studerande kunna tillämpa och ha förmågan att utifrån tidigare förvärvade kunskaper från delmoment 1 och 2 kunna utforma en kravspecifikation för ett IT-system som skall utgöra förutsättning för en eTjänst som den studerande designat i tidigare kurs.

Startar och slutar:
v35, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Design av eTjänster 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3A7J
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Kursen skall ge metodologiska kunskaper om design av IT-system som utgör förutsättningar för eTjänster. Studenterna skall tillägna sig kunskaper i och förmåga att genomföra användningsfalls-, användningssituations- och informationsanalys. Ytterligare ett mål med kursen är att studenten skall känna till hur kravspecifikationer bör vara utformade.

Delmoment 1 (1,5 hp)
Efter delmoment 1 skall den studerande:
 • Ha förståelse för design och utveckling av IT-system som förutsättning för eTjänster.
 • Ha förståelse för modeller och metoder för systemutveckling.
 • Ha förståelse för samt kunna reflektera över olika synsätt på systemutveckling.
 • Ha förståelse för hur en kravspecifikation skall vara utformad, samt ha förståelse för IT-upphandling.

Delmoment 2 (1,5 hp)
Efter delmoment 2 skall den studerande:

 • Ha förståelse för analys och utformning av ett IT-system.
 • Ha förståelse för samt kunna göra analyser av användningssituationer, användningsfall och informationsbehov.
 • Ha förståelse för dokument- och gränssnittutformning.

Delmoment 3 (4,5 hp)
Efter delmoment 3 skall den studerande kunna tillämpa och ha förmågan att utifrån tidigare förvärvade kunskaper från delmoment 1 och 2 kunna utforma en kravspecifikation för ett IT-system som skall utgöra förutsättning för en eTjänst som den studerande designat i tidigare kurs.

Startar och slutar:
v3, 2022 - v22, 2022
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Design av eTjänster 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V3BJL
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig