Personlig presentation av Joakim Lundegård

Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik