Kurs GIK2NV

Data Storage and Management Technologies

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Det övergripande målet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera data över ett datalager på ett effektivt sätt.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara hur olika datahanteringsplattformar används på lämpligt sätt för att hantera olika typer av data.
  • Förklara hur index kan användas för att optimera utsökning av olika typer av data från ett datalager.
  • Förklara hur olika typer av molnlagring kan användas för att realisera en datahanteringsplattform.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Använda programmeringsspråk för att skapa lagrade API:er i ett datalager.
  • Använda SQL för att göra utsökningar från dimensionsmodeller.
  • Skapa en informationsmodell för spatial data kopplad till ett infrastukturnät.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Föreslå lämplig datahanteringsplattform för en specifik situation med olika typer av data.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J6J
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig