Personlig presentation av Pär Douhan

Universitetsadjunkt datateknik
Informatik Institutionen för information och teknik