Kurs GIK23M

Introduktion till relationsdatabaser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Kursen introducerar relationsdatabaskonceptet och systemteori. Metoder för att designa och utveckla databassystem behandlas. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34M7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas.
  • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser.

Färdighet och förmåga

  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen.
  • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen.
  • manipulera data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL och PL/SQL.
  • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller tredje normalformen.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande programmering 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36AA
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.