Kurs AMI22T

Statistisk inlärning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Kursen fokuserar främst på de tillämpade aspekterna av statistisk inlärning men algoritmerna för statistisk inlärning studeras också. Kursen omfattar övervakade (supervised) inlärningsalgoritmer, med särskild tonvikt på klassificeringsmetoder som logistisk regression, klassificeringsträd, linjär diskriminantanalys, kvadratisk diskriminantanalys, K-nearest neighbour, support vector machine, och regressionsmetoder inklusive linjär regression, splines, generaliserade additiva modeller och regressionsträd. Kursen täcker också oövervakade (unsupervised) inlärningsmetoder som principalkomponentanalys, k-mean klustring och hierarkisk klustring. Modellvalidering genom korsvalidering, och bootstrap metoder behandlas. Regularisering för modellval, högdimensionell dataanalys, och förbättring av prediktionsprestanda genom model averaging, bagging och boosting ingår också.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen eller kurser omfattande 180 hp
Anmälningskod:
HDA-V3GC2
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ilias Thomas