Utbildningsprogram KGDWG

Grafisk design och webbutveckling – kandidatprogram

Vill du arbeta med grafisk design, användargränssnitt och webbutveckling? Hos oss lär du dig att kombinera kreativitet, design och varumärkesbyggande med ux, programmering och problemlösning. Exempel på yrken efter studierna är webbdesigner, ux-designer, frontendutvecklare eller grafisk designer.
180 högskolepoäng Grundnivå

Utbildningen har två huvudspår, grafisk design och webbutveckling. Huvudspåren ger dig teoretisk och praktisk kompetens inför morgondagens arbetsmarknad.

Grafisk design

För att förmedla information på ett tilltalande och begripligt sätt krävs goda kunskaper om grafik, bild, layout, färg och text. Här kommer du att analysera information, målgrupper och vår omvärld för att skapa grafisk design som attraherar och orienterar utifrån tilltänkt användningsområde. Det kan röra sig om exempelvis digitala magasin, webbplatser, applikationer, varumärken, bildbehandling, visualiseringar eller innehåll till sociala medier. Att lära sig värdera sin egen och andras design och förstå designens inverkan på samhället och människan är centralt i utbildningen. 

Webbutveckling

Bakom alla webbplatser och applikationer finns någon form av utvecklingsprocess. Hos oss får du arbeta med programmeringstekniker, databaslösningar och digital publicering. Tillsammans med dina designkunskaper kan du skapa, anpassa och utvärdera interaktiva produkter eller tjänster med fokus på responsivitet, användbarhet och tillgänglighet. 

Utbildningens innehåll

Under utbildningen lär du dig att kartlägga och analysera behov hos olika typer av uppdragsgivare. Kunskaper inom webbutveckling, grafisk design, datahantering, text och typografi, databassystem, bildbehandling samt publicering i olika medier ger dig en attraktiv portfolio för morgondagens IT-samhälle. 

Utbildningens innehåll ger dig breda kunskaper för att genomföra både långsiktiga webbprojekt och kortvariga kommunikationskampanjer. Du lär dig digital publicering, olika skript- och programmeringsspråk, relevanta programvaror från exempelvis Adobe Creative Cloud samt hur man designar för AI-drivna tjänster och hur man kan nyttja AI-tjänster i sitt designarbete.

Vi samarbetar bland annat med utbildningarna Systemvetenskap och IT-säkerhet och mjukvarutestning vid Högskolan Dalarna vilket ger dig som student fler perspektiv på IT-branschen. 

(* ingår i huvudområdet Informatik)

Kurserna listas i bokstavsordning, inte i ordningen som de ges i programmet.

 • Användarcentrerad design, 7,5 hp*
 • Data- och informationshantering, 15 hp*
 • Databassystem, 7,5 hp*
 • Digital bild, 7,5 hp*
 • Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp*
 • Examensarbete för kandidatexamen i Informatik, 15 hp*
 • Forskningsmetodik, 7,5 hp*
 • Grafisk design, 7,5 hp*
 • Grafisk produktion, 7,5 hp*
 • Informationsdesign, 15 hp*
 • Interaktionsdesign, 7,5 hp*
 • Kollaborativt projekt, 15 hp*
 • Layout och typografi, 7,5 hp*
 • Objektorienterad programmering, 7,5 hp*
 • Responsiv webbdesign, 7,5 hp*
 • Statistisk analys, 7,5 hp
 • Strategisk kommunikation, 7,5 hp*
 • System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp*
 • Visualisering, 7,5 hp*
 • Visuell identitet, 7,5 hp*

Kontakt med arbetslivet 

Vid Högskolan Dalarna har det funnits grafisk designutbildning i närmare 40 år. Från början var det tryckt produktion, idag är det digitalt med fokus på grafisk design och webbutveckling. Vad som består är stark studentgemenskap och nära kontakt med branscherfarna lärare. Utbildningen ger dig möjlighet att samarbeta med företag, föreningar och organisationer inom olika projekt och under examensarbetet. Andra inslag är gästföreläsningar, studiebesök och möten med alumner. 

Studera utomlands

Programmet erbjuder inte utlandsstudier eller utlandspraktik, men det finns möjlighet att ta ett sabbatsår eller att efter programstudierna studera eller praktisera utomlands inom Erasmusprogrammet.

Vad blir du efter utbildningen?

Grafisk design och webbutveckling ger en gedigen grund inför ditt yrkesliv. Efter dina studier kan du arbeta på allt ifrån små webbyråer till stora myndigheter som exempelvis

 • webbdesigner
 • grafisk designer
 • UX-designer
 • UI-designer
 • kommunikatör
 • webbredaktör
 • digital kreatör
 • art director
 • frontendutvecklare
 • frontenddesigner
 • projektledare.  

Du kan arbeta med visuell kommunikation, webbdesign, informationsdesign, marknadsföring, varumärkesbyggande och mycket annat.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Informatik

Studera vidare

Business Intelligence: Magisterprogram, Magisterprogrammet i Audiovisuella Studier eller Masterprogrammet i Data Science, samtliga vid Högskolan Dalarna, rekommenderas.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3V
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Anna Skogbergs