Utbildningsprogram DDCMA

Data Science: Masterprogram

Data Science-programmet ger en bred utbildning i datainsamling, databearbetning, informationsanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, delar som hänger samman i den så kallade Business Intelligence-kedjan (BI).
120 högskolepoäng Avancerad nivå