Utbildningsprogram DDCMA

Data Science: Masterprogram

Data Science-programmet ger en bred utbildning i datainsamling, databearbetning, informationsanalys, informationsmodellering och beslutsfattande – delar som hänger samman i den så kallade Business Intelligence-kedjan (BI).
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet integrerar de viktigaste komponenterna från Artificiell intelligens (AI) med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledning.

För mer information om programmet, se Data Science: Master Programme (webbsida på engelska).

Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H37VJ
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap eller motsvarande examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Våren 2022
Start v3
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V39PZ
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap eller motsvarande examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Stängd för sen anmälan
Tillfällen
Hösten 2022
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3B43
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap eller motsvarande examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Kenneth Carling