Utbildningsprogram DDCMA

Data Science: Masterprogram

Data Science-programmet ger en bred utbildning i datainsamling, databearbetning, informationsanalys, informationsmodellering och beslutsfattande – delar som hänger samman i den så kallade Business Intelligence-kedjan (BI).
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Programmet integrerar de viktigaste komponenterna från Artificiell intelligens (AI) med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledning.

För mer information om programmet, se Data Science: Master Programme (webbsida på engelska).

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3JNF
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap och Engelska 6
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3HKN
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap och Engelska 6
Stängd för sen anmälan
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3FZZ
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap och Engelska 6
Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3GN4
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap och Engelska 6
Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3K8G
Studieform
Normal
Språk
Engelska
Behörighetskrav
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap och Engelska 6
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Ilias Thomas