Kurs GIK299

Objektorienterad programmering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Kursen behandlar grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom objektorienterad mjukvaruutveckling. Därtill gås problemlösningsstrategier samt skapandet och användandet av klass, objekt, operationer, parameter/argument, returvärde igenom. Vidare behandlas variabler, datatyper och i/o samt klasser ur programbibliotek(API). Kursen tar även upp styrning av programflöden med hjälp av sekvens, selektion och iteration samt manipulation av temporära datastrukturer. Kursen redogör även för hur man debuggar mjukvara och hur man använder principer som ökar kodkvalitét. Slutligen behandlas hur man gör visuella representationer av IT-system med hjälp av notationsspråk.

Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EWZ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Artursson Wissa