Utbildningsprogram DDTHG

Digitala tjänster – program för högskoleexamen

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta inom IT-sektorn och ger dig kunskap och färdigheter hela vägen från idé till hur du bygger och förvaltar en digital tjänst.
120 högskolepoäng Grundnivå

Vad är en digital tjänst och vad krävs för att gå från idé till genomförande? Vilken typ av programmering och webbutveckling kan du behöva kunna? Vad bör du tänka på i designarbetet och hur driver du ett lyckat IT-projekt? Det är frågor som behandlas både teoretiskt och praktiskt under utbildningens gång.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen lär du dig hur du arbetar med att skapa, bygga och förvalta digitala tjänster. Du får läsa kurser i utveckling inom både frontend (dvs. den del som användaren interagerar med) och backend (dvs. det som sker i IT-systemet) för att förstå hur tekniska lösningar hänger ihop. Vidare behandlar, planerar och genomför du IT-projekt med fokus på agila arbetsprocesser som är vanliga när digitala tjänster utvecklas. I utbildningen ingår även grunder i designaspekter av användargränssnitt och användarupplevelser, datasäkerhet och integritetsfrågor samt frågor kring e-samhället.

Undervisningen sker 100% nätbaserat på distans utan campusträffar. Nätbaserade träffar förekommer under utbildningen men du har stor möjlighet att själv planera dina dagar.

Programmets kurser

Programmet består av följande kurser på grundnivå:

År 1 (baserat på heltidsstudier)

 • Designprinciper och användargränssnitt* 15 hp
 • Design av digitala tjänster* 7,5 hp
 • Introduktion till IT och digitala tjänster* 7,5 hp
 • Programutvecklingsteknik* 7,5 hp
 • Projekt och agila arbetsmetoder* 7,5 hp
 • Relationsdatabaser* 7,5 hp
 • Webbdesign* 7,5 hp

År 2 (baserat på heltidsstudier)

 • Applikationsutveckling för webben* 7,5 hp
 • Applikationsutveckling och testning* 7,5 hp
 • Datasäkerhet och integritet* 7,5 hp
 • E-samhället: e-förvaltning och digitala tjänster* 7,5 hp
 • Examensarbete för högskoleexamen i Informatik* 7,5 hp
 • Komponentdriven webbdesign* 7,5 hp
 • Utveckling av digitala tjänster* 7,5 hp

Valbara kurser:

 • Forskningsmetodik 7,5 hp
 • Nätjuridik 7,5 hp

*Kurser som krävs för att programmålen ska uppfyllas

Kontakt med arbetslivet

Utbildningen ger dig möjlighet att samarbeta med företag, föreningar och organisationer inom olika projekt och under examensarbetet. Andra inslag är gästföreläsningar och möten med alumner.

Studera utomlands

Eftersom utbildningen inte har fysiska träffar är det möjligt att bedriva dina studier utomlands. Så länge du har bra internetuppkoppling och tillgång till mikrofon, hörlurar och webbkamera för vissa examinerande moment som är nätbaserade så kan du studera från vilken stad eller vilket land du vill.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter två år tillsammans med oss på Högskolan Dalarna ska du kunna analysera och identifiera behov och möjligheter i arbetet med digitala tjänster. Du kommer att kunna göra egna bedömningar inom områden som systemutveckling, projektledning, programmering och design i relation till digitala tjänster. Du kommer att förstå vad som ingår i skapandet och förvaltandet av en digital tjänst och hur du genomför det arbetet på lämpligt vis. Vidare stärks även din förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information och du får även förutsättningarna att svara på de frågor som angelägna för området idag. Genom utbildningens bredd ges goda möjligheter att förstå både sin egen och andras roller i arbeten inom IT-sektorn.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden är ljus för personer med goda kunskaper om digitalisering och digitala tjänster. Fler och fler tjänster digitaliseras och numera är IT-arbete en normal och ofta viktig del i verksamheter. Både Sacos och Arbetsförmedlingens prognoser visar att efterfrågan på personer med kunskap inom data, systemvetenskap och IT är hög. Utbildningen ger dig en god grund att stå på om du i framtiden vill bli en del av det dagliga arbetet i IT-sektorn eller vill stärka din kompetens i området.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot digitala tjänster (Higher Education Diploma in Digital Services). Ämnesinriktning: Informatik.

Studera vidare

Efter en tvåårig Högskoleexamen finns möjlighet för ytterligare fördjupad utbildning genom att studera ett tredje år av kurser som leder till Kandidatexamen. Det kan göras genom Högskolan Dalarna eller annat lärosäte, enligt gällande antagningsregler. 

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3H3S
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
0 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig