Personlig presentation av Madelen Lagin

Universitetslektor företagsekonomi
Företagsekonomi Institutionen för kultur och samhälle

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer