Kurs GMI2J3

Mjukvarutestning 1

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2023

Kursen innehåller en översikt i mjukvarutest, benämningar, verktyg och standards, samt varför man genomför mjukvarutest. Vidare behandlas hur mjukvarutester utförs teoretiskt och praktiskt i syfte att förbättra mjukvarans kvalitet i olika utvecklings- och driftssituationer.

Vilka standarder, verktyg, typer och testmetoder som finns beskrivs. Olika nivåer av test och krav (funktionella och icke funktionella) samt hur testdokumentation skrivs belyses. Ämnen som behandlas förutom själva testgenomförandet är sammanhangets påverkan på test, principer, planering och testledning samt testmiljöer, testdata och automatiserade tester.

Ett fokusområde i kursen är att skriva programkod för komponenttester (enhetstester, modultester och klasstester). Till exempel via testdriven utveckling (Test-Driven Development, TDD). Detta kan ske mot både egen eller annan parts källkod. Kunskap i test- och mockingramverk, versionshanteringssystem, samt olika slags utvecklingsverktyg behövs för att kunna planera, strukturera och utföra dessa tester på ett effektivt sätt.

Ett projektarbete i grupp genomförs där man redovisar ett arbete där man fördjupat sig i ett utvecklingsprojekt, någon specifik teknik eller hjälpmedel som används i samband med mjukvarutest.

Startar och slutar:
vecka 13, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering, 7,5 hp, grundnivå
  • Skriptprogrammering, 7,5 hp grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3DDT
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 13, 2024

Kursen innehåller en översikt i mjukvarutest, benämningar, verktyg och standards, samt varför man genomför mjukvarutest. Vidare behandlas hur mjukvarutester utförs teoretiskt och praktiskt i syfte att förbättra mjukvarans kvalitet i olika utvecklings- och driftssituationer.

Vilka standarder, verktyg, typer och testmetoder som finns beskrivs. Olika nivåer av test och krav (funktionella och icke funktionella) samt hur testdokumentation skrivs belyses. Ämnen som behandlas förutom själva testgenomförandet är sammanhangets påverkan på test, principer, planering och testledning samt testmiljöer, testdata och automatiserade tester.

Ett fokusområde i kursen är att skriva programkod för komponenttester (enhetstester, modultester och klasstester). Till exempel via testdriven utveckling (Test-Driven Development, TDD). Detta kan ske mot både egen eller annan parts källkod. Kunskap i test- och mockingramverk, versionshanteringssystem, samt olika slags utvecklingsverktyg behövs för att kunna planera, strukturera och utföra dessa tester på ett effektivt sätt.

Ett projektarbete i grupp genomförs där man redovisar ett arbete där man fördjupat sig i ett utvecklingsprojekt, någon specifik teknik eller hjälpmedel som används i samband med mjukvarutest.

Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Objektorienterad programmering, 7,5 hp, grundnivå
  • Skriptprogrammering, 7,5 hp grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GHE
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig