Kurs GIK347

Interaktionsdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska den studenten kunna

  • använda centrala begrepp inom interaktionsdesign.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska den studenten kunna

  • tillämpa vedertagna principer inom interaktionsdesign vid skapande eller vidareutvecklande av användargränssnitt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska den studenten kunna

  • bedöma grafiska artefakter med avseende på användbarhet, funktionalitet, meningsbärande och teknisk kvalitet,
  • reflektera över interaktionsdesignens roll i samhället inbegripet människors ansvar, etiska aspekter och samhällelig utveckling.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grafisk design 7,5 hp och Responsiv webbdesign 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HFY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig