Kurs GIK32K

Layout och typografi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda centrala begrepp och principer inom layout och typografi
  • förklara genomfört designarbete utifrån berörda principer och givna kriterier

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • skapa grafiska artefakter utifrån berörda principer och givna kriterier inom givna tidsramar
  • tillämpa skrivregler och typografiska regler
  • använda verktyg avsedda för arbete med layout och typografi
  • identifiera förbättringsmöjligheter avseende layout och typografi genom kritisk bedömning av grafiska artefakter
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3K83
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anna Skogbergs