Kurs IK1032

Examensarbete för högskoleexamen i Informatik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Målet med examensarbetet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper inom examensarbetets ämnesområde genom att utföra ett arbete av akademisk karaktär och därigenom förvärva kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig framställning.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • Formulera mål och syfte för ett akademiskt projekt.
  • Bedriva självständiga projekt där litteraturstudier och datainsamling ingår.
  • Redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp på grundnivå 1 i informatik. Dessa poäng skall motsvara kurserna inom programmet ”Utveckling av eTjänster”.
Anmälningskod:
HDA-V352P
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Målet med examensarbetet är att studenten ska förvärva fördjupade kunskaper inom examensarbetets ämnesområde genom att utföra ett arbete av akademisk karaktär och därigenom förvärva kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig framställning.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
  • Formulera mål och syfte för ett akademiskt projekt.
  • Bedriva självständiga projekt där litteraturstudier och datainsamling ingår.
  • Redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
Flexibel takt (50%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 90 hp på grundnivå 1 i informatik. Dessa poäng skall motsvara kurserna inom programmet ”Utveckling av eTjänster”.
Anmälningskod:
HDA-H36T7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.