Utbildningsprogram DITMG

IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram

Kraven på säkra IT-lösningar för tillämpningar, applikationer och hela system växer allt mer i takt med omvärldens digitalisering. Den här utbildningen är för dig som vill bidra till ett samhälle där IT-säkerheten står i fokus genom utveckling av säkrare mjukvara genom programmering och testning.
180 högskolepoäng Grundnivå
Ungdomar vid dator

Du som tycker att programmering, IT-säkerhet och datakommunikation är intressant, vill ha en spännande arbetsmarknad efter studierna ska absolut söka IT-säkerhet och mjukvarutestning programmet. Om du dessutom är en person som är nyfiken, kreativ, gillar att lösa problem samt har ett logiskt tänkande har du hittat helt rätt.

Det digitala landskapet omkring oss utvecklas och förändras ständigt och inkluderar idag allt som kan kopplas upp mot Internet. Vi pratar om ”smarta” bilar/städer/hamnar/hem/tjänster samt AI-drivna autonoma system. I sin ”digitaliseringsstrategi” säger dessutom vår regering att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Att säkerställa att dessa digitala lösningar och transformationer blir säkra ur ett IT-säkerhetsperspektiv är en enorm utmaning och ställer inte bara krav på traditionella färdigheter inom programutveckling, datakommunikation och systemförvaltning utan dessutom allt större kunskaper inom områdena IT-säkerhet och mjukvarutestning, samt hantering av storskaliga databaser och förmåga att kunna analysera stora mängder data från dessa. Programmet ger dig möjlighet att utvecklas inom alla dessa områden, dels genom teoretiska studier men även genom omfattande praktiska tillämpningar.

Studenter berättar

Sam V.jpeg

"I och med det som sker i samhället idag så konstaterar jag att valet av utbildning var rätt."

Sam Valashjardi har alltid intresserats av kodning, programmering och IT-säkerhet. Utbildningen på Högskolan Dalarna har gett honom en stabil grund att stå på och mersmak för att studera mer i framtiden.

Läs hela intervjun med Sam

Träffa våra studenter

 

 Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på ett antal traditionella datavetenskapliga kurser, såsom programmering, databaser och datakommunikation. Programmet består till sina centrala delar av mikrodataanalys som är studien av komplexa processer som omfattar datafångst, bearbetning och lagring, modellering, visualisering och beslutsstöd.

Programmet har två huvudspår som studeras parallellt: Mjukvarutestning och IT-säkerhet.

En kärnkompetens för att kunna bli en bra mjukvarutestare, och kunna hantera och arbeta med olika IT-säkerhetsrelaterade frågor, är programmering. Därför är också merparten av programmets kurser inriktade mot programmering i någon form. Flera kurser inom utbildningen samläses med programmen ”Grafisk design och webbutveckling” och ”Systemvetenskapliga programmet” vilket ger dig som studerande ytterligare perspektiv på dagens data- och IT-bransch.

(* ingår i huvudområdet Mikrodataanalys)

Nedanstående kurser ligger inte i den ordningen som de ges i programmet.

 • Databassystem, 7,5hp
 • Data- och informationshantering, 15hp
 • Datakommunikation 1, 7,5hp *
 • Forskningsmetodik, 7,5hp *
 • Objektorienterad programmering, 7,5hp *
 • Operativsystem, 7,5hp
 • Skriptprogrammering, 7,5hp *

 • Algoritmer och mjukvarudesign, 7,5hp *
 • Artificiell Intelligens, 7,5hp
 • Responsiv webbdesign, 7,5hp *
 • Logik och matematik, 7,5hp *
 • Mjukvarutestning 1, 7,5hp *
 • Objektorienterad design och problemlösning, 7,5hp *
 • Statistisk analys, 7,5hp
 • System- och verksamhetsutveckling, 7,5hp

 • Datakommunikation 2, 7,5hp *
 • Etisk hackning, 7,5hp *
 • Examensarbete för kandidatexamen i mikrodataanalys, 15hp *
 • Internet of Things, 7,5hp *
 • Kryptografi, 7,5hp *
 • Mjukvarutestning 2, 7,5hp *
 • Nätverkssäkerhet och systemadministration, 7,5hp *

Kontakt med arbetslivet

Programmet har som mål att skapa ett så stort och brett kontaktnät som möjligt mot företag och organisationer dels inom regionen, men även inom landet i stort. Målsättningen med dessa kontakter är att vi ska kunna erbjuda bra gästföreläsningar, möjligheter till studiebesök samt projekt- och examensarbeten.

Vad blir du efter utbildningen?

Dina kunskaper efter avslutad examen från IT-säkerhet och mjukvarutestning programmet kommer att vara hett eftertraktade och det bedöms finnas mycket goda möjligheter till jobb. Bristen på utbildade inom IT-säkerhet, nätverksteknik och mjukvarutestning är redan idag mycket stor och bedöms öka markant under de kommande åren.

Efter avslutad utbildning ska du kunna genomföra utvecklingsarbete i IT-säkerhet och
mjukvarutestningsområdena, till exempel programmera på hög nivå, testa mjukvaror och hela system – deras funktionalitet, säkerhet och integritet -, arbeta med design- och säkerhetsrelaterade frågor inom datakommunikation, samt kunna leda och delegera uppgifter i ett utvecklingsteam.

Utbildningen ger dig framtidsutsikter att vara yrkesverksam både inom offentlig sektor och inom det privata näringslivet. Några exempel på yrken som du kan jobba med efter avslutad utbildning är: Systemadministratör datadrift, nätverks- och systemtekniker, cloudarkitekt, cyber security-specialist, systemutvecklare, mjukvarutestare, testledare, IT-strateg, systemförvaltare, IT-forensiker och penetrationstestare.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det gäller att följa med och vara beredd att förändra och utveckla sina kunskaper kring vilka produkter och funktioner som efterfrågas och vilka programmeringsspråk som är aktuella. Kunskap om IT efterfrågas på alla arbetsmarknadssektorer och i alla branscher.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Mikrodataanalys.

Studera vidare

Magisterprogrammet i Business Intelligence eller Masterprogrammet i Data Science, båda vid Högskolan Dalarna, rekommenderas.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3HJT
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Elin Ekman