Utbildningsprogram DITMG

IT-säkerhet och mjukvarutestning – kandidatprogram

Kraven på säkra IT-lösningar för tillämpningar, applikationer och hela system växer allt mer i takt med omvärldens digitalisering. Den här utbildningen är för dig som vill bidra till ett samhälle där IT-säkerheten står i fokus genom utveckling av säkrare mjukvara genom programmering och testning.
180 högskolepoäng Grundnivå

Du som tycker att programmering, IT-säkerhet och datakommunikation är intressant, vill ha en spännande arbetsmarknad efter studierna ska absolut söka IT-säkerhet och mjukvarutestning programmet. Om du dessutom är en person som är nyfiken, kreativ, gillar att lösa problem samt har ett logiskt tänkande har du hittat helt rätt.

Det digitala landskapet omkring oss utvecklas och förändras ständigt och inkluderar idag allt som kan kopplas upp mot Internet. Vi pratar om ”smarta” bilar/städer/hamnar/hem/tjänster samt AI-drivna autonoma system. I sin ”digitaliseringsstrategi” säger dessutom vår regering att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Att säkerställa att dessa digitala lösningar och transformationer blir säkra ur ett IT-säkerhetsperspektiv är en enorm utmaning och ställer inte bara krav på traditionella färdigheter inom programutveckling, datakommunikation och systemförvaltning utan dessutom allt större kunskaper inom områdena IT-säkerhet och mjukvarutestning, samt hantering av storskaliga databaser och förmåga att kunna analysera stora mängder data från dessa. Programmet ger dig möjlighet att utvecklas inom alla dessa områden, dels genom teoretiska studier men även genom omfattande praktiska tillämpningar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på ett antal traditionella datavetenskapliga kurser, såsom programmering, databaser och datakommunikation. Programmet består till sina centrala delar av mikrodataanalys som är studien av komplexa processer som omfattar datafångst, bearbetning och lagring, modellering, visualisering och beslutsstöd.

Programmet har två huvudspår som studeras parallellt: Mjukvarutestning och IT-säkerhet.

En kärnkompetens för att kunna bli en bra mjukvarutestare, och kunna hantera och arbeta med olika IT-säkerhetsrelaterade frågor, är programmering. Därför är också merparten av programmets kurser inriktade mot programmering i någon form. Flera kurser inom utbildningen samläses med programmen ”Informationsdesign” och ”Systemvetenskap” vilket ger dig som studerande ytterligare perspektiv på dagens data- och IT-bransch.

Kontakt med arbetslivet

Programmet har som mål att skapa ett så stort och brett kontaktnät som möjligt mot företag och organisationer dels inom regionen, men även inom landet i stort. Målsättningen med dessa kontakter är att vi ska kunna erbjuda bra gästföreläsningar, möjligheter till studiebesök samt projekt- och examensarbeten.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Dina kunskaper efter avslutad examen från IT-säkerhet och mjukvarutestning programmet kommer att vara hett eftertraktade och det bedöms finnas mycket goda möjligheter till jobb. Bristen på utbildade inom IT-säkerhet, nätverksteknik och mjukvarutestning är redan idag mycket stor och bedöms öka markant under de kommande åren.

Efter avslutad utbildning ska du kunna genomföra utvecklingsarbete i IT-säkerhet och
mjukvarutestningsområdena, till exempel programmera på hög nivå, testa mjukvaror och hela system – deras funktionalitet, säkerhet och integritet -, arbeta med design- och säkerhetsrelaterade frågor inom datakommunikation, samt kunna leda och delegera uppgifter i ett utvecklingsteam.

En mycket spännande arbetsmarknad väntar dig! Programmet kommer att ge dig stora möjligheter till val av yrkesinriktning. Den inriktning du initialt väljer, kommer självklart, till en viss del, färgas av den utbildning du har genomgått på programmet, men på sikt kommer erfarenheter och den kompetensutveckling du senare får i arbetslivet att vara minst lika viktiga komponenter för dina framtida val. Det finns många olika yrken du kan arbeta inom, SACO och Framtid.se listar flera av dem och ger dig utförliga förklaringar om vad de innebär. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det gäller att följa med och vara beredd att förändra och utveckla sina kunskaper kring vilka produkter och funktioner som efterfrågas och vilka programmeringsspråk som är aktuella. Kunskap om IT efterfrågas på alla arbetsmarknadssektorer och i alla branscher.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Mikrodataanalys.

Studera vidare

Magisterprogrammet i Business Intelligence eller Masterprogrammet i Data Science, båda vid Högskolan Dalarna, rekommenderas.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. Komplexa system - mikrodataanalys bedriver forskning för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteenden.

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • en samhällsplanering där resurserna nyttjas mer effektivt
  • bättre trafikinfrastruktur och effektivare transporter
  • effektivare industrilogistik.
Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H38K5
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Matematik B, Samhällskunskap A.
    Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
    (Områdesbehörighet 5/A5)
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig