Utbildningsprogram DISMG

IT säkerhet och mjukvarutestning - Kandidatprogram

Kraven på IT-säkerhet växer allt snabbare. Den här utbildningen är för dig som vill bidra till utveckling av säkrare mjukvara genom programmering och testning och även kunna applicera kunskaperna i ett Business Intelligence-sammanhang för en helhetsbild.
180 högskolepoäng Grundnivå
Programmet uppgraderas till studiestarten hösten 2019
Vår bransch utvecklas konstant och med detta även vår utbildning. Vi arbetar just nu med att förbättra detta program för att kunna erbjuda våra studenter en tidsenlig utbildning och näringslivet den kompetens som behövs. Vi ser fram emot att erbjuda det uppdaterade programmet till studiestarten hösten 2019, eventuellt med ett nytt namn. Besök denna programsida för uppdateringar.

Ungdomar vid dator

Utmaningar inom e-handel, Business Intelligence och automation

Datarelaterade tillämpningar har under de senaste årtiondena vuxit snabbt, särskilt i område som e-handel, Business Intelligence (BI) och automation. De utmaningar vi idag ställs inför, ställer inte bara krav på traditionella färdigheter inom programutveckling, datakommunikation och systemförvaltning, utan dessutom kunskaper i IT-säkerhet, förmåga till att säkerställa mjukvaruintegritet innan leverans av mjukvaror, samt hantering av storskaliga databaser och informationsanalys.

Globala tekniker

IT-säkerhet och mjukvarutestningprogrammet är utformat för att möta nuvarande och framtida behov inom områdena IT-säkerhet och mjukvarutestning.

Utbildningen ger flera internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som fungerar globalt. Undervisningen i IT-säkerhet och testning bygger på internationellt kända metoder och tillvägagångssätt.

2011 trodde ett antal tillfrågade experter att verkligheten 25 år framåt i tid skulle kunna se ut så här:

 1. Optiska processorer ersätter mikroelektroniken
 2. Kvantdatorer är verklighet
 3. Mobilen matchar dagens superdatorer
 4. Du kan tala med datorn
 5. Tekniken är mer transparent och inbäddad
 6. Terabit-nätverk i våra hem
 7. Smarta nätverk är vardag
 8. Nätverken är programmerbara
 9. Internet är globalt på riktigt
 10. Billig lagring låter dig spara varje minut i ditt liv
 11. Allt digitaliseras och nås via nätet
 12. Allt innehåll är hyperpersonligt
 13. Sensorer talar med varandra över internet
 14. Kameror finns överallt
 15. Fler robotar finns än människor
 16. Mycket av det du äger är virtuellt
 17. Augmenterad verklighet är vardag
 18. System för 3d-telepresence breder ut sig
 19. Datorer löser inte bara problemen - de förhindrar att de sker
 20. Datorer blir mer mänskliga
 21. En helt ny arkitektur för internet kan ha uppstått
 22. Informationssäkerhet fortsätter vara ett problem
 23. En internetkatastrof kommer att ha inträffat
 24. Ditt jobb kan outsourcas till en dator
 25. Anpassning och kreativitet viktigast för att behålla jobbet

Hur många av dessa punkter kan vi redan idag checka av?

Vill du vara med och påverka/förändra den fortsatta utvecklingen av IT-samhället?
Svarar du JA på denna fråga så har vi ett passande utbildningsprogram för dig!

Hej! Jag heter Agnieszka, kommer från Borlänge och studerar vid Högskolan Dalarna.

Jag valde program utefter att jag ville prova på någonting som hade ”med datorer att göra” men inte var ren programmering. Jag har alltid haft lättare för tekniska ämnen, men jag var ingen datorfantast och höll inte på med datorer mer än de flesta. 

Det var bara Högskolan Dalarna som erbjöd ett sådant specialiserat program inom datateknik vid tiden då jag sökte.

Det bästa med Borlänge är att det är nära till allt. Här finns nästan alla aktiviteter som en större stad erbjuder, men man behöver inte spendera timmar för att ta sig dit.

När jag inte studerar spenderar jag tid med familjen, tränar, reser eller håller på med alla möjliga hemmaprojekt.

Efter avslutad utbildning skulle jag vilja prova på att arbeta med brottsutredningar. Att jobba som programutvecklare inom något konsultföretag där det finns mycket variation och utvecklingsmöjligheter är också lockande.

Ett gott samhälle för mig är en där alla håller sig till den gyllene regeln: ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Den utgår från relationer mellan människor, men omfattar även hur vi ska bete oss mot naturen.

Att göra skillnad i världen handlar sällan om stora engångshändelser, utan om att ständigt ta små steg för att göra den närmaste omgivningen bättre.  I min vardag försöker jag att tänka hållbart, vara omtänksam och sträcka en hjälpande hand när jag ser att någon behöver det.

Om du ska söka utbildning är mitt tips att utgå från det som du känner dig bekväm i och försök att bredda din syn. Våga prova saker som du inte vågat tidigare, men som fångar ditt intresse. Om det är intressant för dig så är inget så svårt att det inte går att lära sig.

Utbildningens innehåll

Utbildningen bygger på ett antal traditionella datavetenskapliga kurser, såsom programmering, databaser och datakommunikation. Programmet består till sina centrala delar av mikrodataanalys som är studien av komplexa processer som omfattar datafångst, bearbetning och lagring, modellering, visualisering och beslutsstöd.

Utbildningen ger flera internationella perspektiv och förmedlar metoder och tekniker som fungerar globalt. Undervisningen i IT-säkerhet och testning bygger på internationellt kända metoder och tillvägagångssätt.
Programmet delas in i tre block som studeras parallellt:

 • Mjukvarutestning
 • IT-säkerhet
 • Business Intelligence

Efter avslutad utbildning ska du kunna genomföra utvecklingsarbete i IT-säkerhet och
Mjukvarutestningsområdena, till exempel programmera på hög nivå, testa mjukvaror, deras
säkerhet och integritet, samt kunna leda och delegera uppgifter i ett utvecklingsteam. Denna kunskap ska du även kunna applicera en Business Intelligence (BI) kontext.

Vad blir du efter utbildningen?

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Mikrodataanalys.

Att arbeta med IT

Att jobba med informationsteknik och datautveckling betyder att man är i en bransch som hela tiden utvecklas och förändras. I grunden handlar det om att arbeta med information på olika sätt: samla in information som man sen strukturerar och analyserar, eller att presentera och sprida information genom till exempel webbplatser eller sociala medier.

Inom området kan man ha så olika yrken som nätverkstekniker, spelutvecklare eller digital strateg. Man kan även jobba med förvaltning på olika sätt, från säkerhet till support. Att vara IT-konsult är ett brett begrepp men innebär att man har specialiserat sig på något/några områden inom IT. IT-konsulter arbetar med IT-uppdrag på konsultbasis, antingen som egna företagare eller som anställda på ett konsultföretag.

IT-utbildade fungerar ofta som länk mellan datorer, människor, organisationer och samhälle. Till en del kommer ditt arbete att påverkas av vilken utbildning du väljer, men erfarenhet och den kompetensutveckling du får i arbetslivet kan vara minst lika viktigt för vad du kommer att arbeta med.

Det gäller att följa med och vara beredd att förändra och utveckla sina kunskaper. Vilka produkter och funktioner efterfrågas och vilka programmeringsspråk är på gång? Kunskap om IT efterfrågas på alla arbetsmarknadssektorer och i alla branscher. Vanliga arbetsuppgifter är utveckling och konstruktion av program, system och hårdvara, programmering, datadrift, inköp och underhåll av system, utbildning av användare, projektledning, försäljning, strategisk planering av ett företags eller organisations behov av IT-stöd, driftsäkerhet och skydd av information.

Det finns flera olika yrken, roller och funktioner för den som är utbildad inom IT. Ibland ingår flera av dessa roller och funktioner i en tjänst, medan vissa tjänster är mer specialiserade.

Vad kan man arbeta med efter att man har avslutat utbildningen?

Administratör

(Databasadministratör, IT-administratör, nätverksadministratör, systemadministratör) Den som är administratör underhåller och sköter driften av hela eller delar av IT-plattformen. En viktig del handlar om att tidigt uppmärksamma tecken på att det är dags att uppgradera.

Databasspecialist eller informatiker

Vissa specialiserar sig på att bygga upp och förvalta databaser, som hanterar stora mängder med information, såsom artikelarkiv, kundregister och olika former av statistisk data.
Att utveckla ny metodik för att sammanställa, analysera och presentera stora datamängder är centralt för den som är informatiker.

Datasäkerhetsansvarig

Datasäkerhet har blivit allt viktigare inom IT-området. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom området.
Arbetet handlar om att analysera vilka risker informationen i datasystemen är utsatta för och ta fram lämpliga säkerhetslösningar för skydd mot dataintrång, backup av data och liknande för att förhindra att en verksamhet utsätts för driftstopp eller att känslig information kommer ut.

Datatekniker eller drifttekniker

Datatekniker arbetar ofta med drift och underhåll av en verksamhets IT-plattform. De installerar hård- och mjukvara samt ansvarar för användarstöd och teknisk support.

IT-arkitekt

Ansvarar för teknisk design av hela eller delar av ett IT-projekt eller system. De har ofta överblicken och ansvarar för att se till att IT-infrastrukturens olika delar blir en fungerande helhet.

IT-konsult

I IT-branschen arbetar många som konsulter, vilket innebär att de arbetar på uppdrag åt olika kunder och ofta i projektform. Projekten kan pågå i allt från några dagar till flera år.

IT-samordnare eller IT-ansvarig

En person som har helhetsansvaret för en verksamhets IT-plattform. En sådan ansvarar för att tillfredsställa behovet av IT-stöd, att uppgradera programvaror och vid behov ta fram nya system, antingen genom att själv skapa det eller köpa in det, samt att se till att utrustning i form av datorer och mjukvara finns.

IT-strateg

En viktig funktion är att göra analyser av behovet av IT och planerar långsiktigt för utvecklingen av verksamhetens IT-plattform.

Programmerare

Programmerare arbetar med att ge datorn de kommandon som behövs för att ge systemet de funktioner som beställaren önskar. Ofta får programmeraren instruktioner från en systemutvecklare som gjort en behovsanalys och en kravspecifikation. Programmeraren avgör i vilken ordning systemet bör byggas och översätter instruktionerna till programmeringsspråk. Det finns många olika språk och programmeraren är ofta specialiserad på några. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att ständigt uppdatera sina kunskaper. Gränsen mellan system utvecklare och programmerare är flytande och man kan jobba som båda delarna.

Testledare

En testledare arbetar med testledning och kvalitetssäkring av IT-program eller -system.

Utvecklare

Inom IT-området finns många olika typer av utvecklare. Apputvecklare, databasutvecklare, dataspelsutvecklare, webbutvecklare och systemutvecklare är några exempel. De analyserar vilka behov som finns, kommer fram till en fungerande lösning, designar, programmerar och testar samt utbildar användarna.

Hur ser lönestatistiken ut för detta yrkesområde?

Juseks lönestatistik bland systemvetare visar att medianlönen för de som examinerats 2015 är 28 000 kr. Efter 10 år i yrket är medianlönen 41 600 kr och 15 år efter examen är medianlönen 48 000 kr.

Enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2016 var lönen för nyexaminerade högskoleingenjörer 25 000–32 000 kr (median 28 500 kr).

Under 2015 var medelingångslönen 28 000 kronor för högskoleingenjörer. För att ingenjörer som är nya på arbetsmarknaden ska få rätt ingångs lön tar Sveriges Ingenjörer också fram rekommenderade ingångslöner för högskoleingenjörer. För 2016 ligger rekommendationen på 29 600 kronor för en nyutexaminerad högskoleingenjör. Rekommendationerna är baserade på lönestatistiken och förväntade löneökningar.

Tidigare studenter

Ny IT-utbildning viktigt tillskott i en digitaliserad värld, Joel Reyier

Ny IT-utbildning ger stora valmöjligheter, Mattias Nyberg

Framtida yrkeskarriär

Fortsatta studier

BI-Programmet vid Högskolan Dalarna erbjuder

1-årig MAGISTER
Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng

eller

2-årig MASTER
Masterprogram i business intelligence 120 högskolepoäng 

2-årig MASTER kan i sin tur leda till fortsatta doktorandstudier


Senast granskad: