Elin Ekman

Personlig presentation av Elin Ekman

Universitetsadjunkt informatik
Informatik Institutionen för information och teknik

Bakgrund

2018. Kandidatexamen i Informatik, Högskolan Dalarna

2010. Kandidatexamen i Freds- och Konfliktvetenskap, Malmö Universitet