Kurs GIK2PG

Projektbaserad systemutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2025

Det övergripande målet med kursen är att studenter i grupp i ett systemutvecklingsprojekt planerar, analyserar, designar,  implementerar och testar utvecklat IT-system.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

· planera, analysera, designa, implementera och testa IT-system under utveckling.
· välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för detta IT-system.
· välja och använda programmeringsramverk, tredje parts API:er och tjänster vid implementering av detta IT-system.
· dokumentera och presentera framtaget IT-system.

Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 13, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp, grundnivå
  • Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Statistisk analys 7,5 hp
  • Data- och informationshantering, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3LAY
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Elin Ekman