Kurs GIK2PG

Projektbaserad systemutveckling

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenter i grupp i ett systemutvecklingsprojekt planerar, analyserar, designar, implementerar och testar utvecklat IT-system.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera, analysera, designa, implementera och testa IT-system under utveckling.
  • välja och anpassa en systemutvecklingsmodell för detta IT-system.
  • välja och använda programmeringsramverk, tredje parts API:er och tjänster vid implementering av detta IT-system.
  • dokumentera och presentera framtaget IT-system.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp, grundnivå
  • Design av webbapplikationer, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Statistisk analys 7,5 hp
  • Data- och informationshantering, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GG5
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 16 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88