Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-12-18

Projektbaserad systemutveckling (GIK2PG)

V3GG5 (VT24, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Martin, R. C. (2009). Clean code : a handbook of agile software craftsmanship (Latest). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. ISBN: 9780132350884
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture (latest). Boston, Mass: Addison-Wesley. ISBN: 9780321127426
    Bok / Antologi
  • Wheelan, S. A. (2021). Creating effective teams : a guide for members and leaders (latest). Thousand Oaks: SAGE. ISBN: 9781544332970
    Bok / Antologi