Kurs AMI23J

Arbetsplatsförlagd utbildning i Data Science

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Kursen innehåller arbetsplatsförlagt arbete vid en organisation vars verksamhet knyter an till studentens huvudområde som här är Data Science. Praktiken skall innehålla varierande arbetsuppgifter och skall ge möjlighet till insyn i organisationens verksamhet och arbetsflöden. Lämpliga uppgifter kan vara att planera, utforma, testa eller utvärdera organisationens datalager. Annat lämpligt uppdrag kan vara att utföra prediktiv analys som stöd till verksamhetens beslutsfattande eller för verksamhetens koordinering med andra organisationer som de har produktions-, kund-, eller leverantörsrelationer till.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 35, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GA6
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Auday Al-Dulaimy

Start vecka 23, 2024

Kursen innehåller arbetsplatsförlagt arbete vid en organisation vars verksamhet knyter an till studentens huvudområde som här är Data Science. Praktiken skall innehålla varierande arbetsuppgifter och skall ge möjlighet till insyn i organisationens verksamhet och arbetsflöden. Lämpliga uppgifter kan vara att planera, utforma, testa eller utvärdera organisationens datalager. Annat lämpligt uppdrag kan vara att utföra prediktiv analys som stöd till verksamhetens beslutsfattande eller för verksamhetens koordinering med andra organisationer som de har produktions-, kund-, eller leverantörsrelationer till.
Startar och slutar:
vecka 23, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J5Z
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Auday Al-Dulaimy

Start vecka 4, 2025

Kursen innehåller arbetsplatsförlagt arbete vid en organisation vars verksamhet knyter an till studentens huvudområde som här är Data Science. Praktiken skall innehålla varierande arbetsuppgifter och skall ge möjlighet till insyn i organisationens verksamhet och arbetsflöden. Lämpliga uppgifter kan vara att planera, utforma, testa eller utvärdera organisationens datalager. Annat lämpligt uppdrag kan vara att utföra prediktiv analys som stöd till verksamhetens beslutsfattande eller för verksamhetens koordinering med andra organisationer som de har produktions-, kund-, eller leverantörsrelationer till.
Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 35, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KR5
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Auday Al-Dulaimy