Kurs AMI23J

Arbetsplatsförlagd utbildning i Data Science

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 23, 2022

Kursen innehåller arbetsplatsförlagt arbete vid en organisation vars verksamhet knyter an till studentens huvudområde som här är Data Science. Praktiken skall innehålla varierande arbetsuppgifter och skall ge möjlighet till insyn i organisationens verksamhet och arbetsflöden. Lämpliga uppgifter kan vara att planera, utforma, testa eller utvärdera organisationens datalager. Annat lämpligt uppdrag kan vara att utföra prediktiv analys som stöd till verksamhetens beslutsfattande eller för verksamhetens koordinering med andra organisationer som de har produktions-, kund-, eller leverantörsrelationer till.
Startar och slutar:
vecka 23, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
20%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Anmälningskod:
HDA-H3BH4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anna Skogbergs

Start vecka 3, 2023

Kursen innehåller arbetsplatsförlagt arbete vid en organisation vars verksamhet knyter an till studentens huvudområde som här är Data Science. Praktiken skall innehålla varierande arbetsuppgifter och skall ge möjlighet till insyn i organisationens verksamhet och arbetsflöden. Lämpliga uppgifter kan vara att planera, utforma, testa eller utvärdera organisationens datalager. Annat lämpligt uppdrag kan vara att utföra prediktiv analys som stöd till verksamhetens beslutsfattande eller för verksamhetens koordinering med andra organisationer som de har produktions-, kund-, eller leverantörsrelationer till.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 34, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Mikrodataanalys
Anmälningskod:
HDA-V3D98
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anna Skogbergs