Kurs GMI26H

Kryptografi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursen börjar med en historisk och vetenskapligt introduktion till kryptografi, Kerchoffs princip och det grundläggande arbetet av Shannon och Feistel. De senare etablerade en teoretisk grund för symmetriska krypteringssystem.
Symmetriska krypteringssystem introduceras, med tonvikt på standarder som DES, 3DES, AES och andra kandidat system. Ett symmetriskt krypteringssystem omformas till både ett strömchiffer och en slumpgenerator för nyckelprodukten. Nackdelar hos symmetriska krypteringssystem diskuteras, med fokus på nyckel-distributions problemet. Asymmetriska krypteringssystem visas som en lösning till nyckel-distributions problemet. Alternativa lösningar av Diffie-Hellman och RSA algoritmer utforskas. Asymmetrisk kryptering för autentisering används. Kombinerade symmetriska och asymmetriska krypteringssystem studeras, med PGP-system som praktisk tillämpning. Hash algoritmer studeras, med tillämpning inom digital forensiska situationer. Kryptoanalys introduceras med fokus på “brute force“ attacker, differential- och linjär kryptanalys och side-channel attacker. Olika kryptoanalytiska situationer karakteriseras enligt kvantitet och typ av empiriska data. Blockkjedjor och digitalvalutor introduceras.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande programmering 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J54
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Joonas Pääkkönen