Kurs AMI23K

Datainsamling och datakvalitet

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Kursen behandlar olika typer av data samt olika former av datainsamling, som exempelvis insamling av data över tid, data som samlats in med hjälp av olika sensorer, urvalsundersökningar och experiment.
Under kursen behandlas lagar som styr datainsamling, strategier som kan användas för att kunna få en bättre datainsamling och datakvalitet samt hur insamling och lagring av data hänger ihop.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen 180 hp i ämnet statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, datavetenskap, informationssystem eller informationshantering samt Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EUS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig