Personlig presentation av Johan Håkansson

Professor mikrodataanalys
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer