Kurs GIK2JX

Webbaserade geografiska informationssystem (GIS)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande teorier beträffande GIS.
 • Redogöra för olika projektionssystems egenskaper och deras inbördes skillnader.
 • Redogöra för olika referenssystems karaktäristika.
 • Redogöra olika web-baserad GIS
 • Beskriva GeoJSON standarden.
 • Beskriva utvecklingen av olika tjänster som utvecklas med hjälp av geodata.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Skapa tematiska kartor.
 • Bygga topologier.
 • Använda GeoJSON standarden och verktyg för att strukturera insamlat geodata och dess icke-rumsliga attribut.
 • Använda programmeringstekniker för både front-end och back-end för att lägg till, ta bort, uppdatera och presentera geodata och dess icke-rumsliga attribut.
 • Använda JavaScript-bibliotek för att skapa mobilanpassade webbapplikationer med interaktiva webbkartor där både tredje parts geodata från internet och eget skapat geodata presenteras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Värdera, bedöma och förbättra ett GIS med avseende på dess användbarhet, funktionalitet, meningsbärande och tekniska kvalitet.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1
 • Objektorienterad programmering, 7,5 hp, grundnivå
 • Dynamiska webbapplikationer 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GJM
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig