Kurs GIK32N

Grafisk produktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda centrala begrepp inom grafisk produktion

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • producera grafiskt material med sådan kvalitet som fordras för att arbeta med produktion inom det område som utbildningen avser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • reflektera över behov av ytterligare kunskap och egen kompetensutveckling inom området för grafisk produktion
  • reflektera över den grafiska produktionens roll i samhället inbegripet hållbarhetsperspektiv och människans ansvar