Kurs GIK2PE

Programutvecklingsteknik, introduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i att programmera.

Kunskap och förståelse
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad begreppet objektorientering innebär
 • redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom programmering

Färdighet och förmåga
Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

 • utveckla språkoberoende algoritmer syftande till en strukturerad design vid utveckling av program
 • skapa applikationer för in- och utmatning med hjälp av ett urval av klasser från standardklassbibliotek respektive återanvända färdiga programbibliotek i egen programutveckling
 • använda selektiva programsatser som innehåller villkor för att styra ett programs exekvering
 • använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser tills vissa villkor uppfyllts
 • skapa egendefinierade klasser innehållande egenskaper och metoder som representerar beteendet hos objekt skapade av dessa klasser
 • felsöka program med en så kallad debugger
 • använda datastrukturer för att (temporärt) lagra och manipulera data under exekvering
 • skriva ner data till filer respektive läsa upp data från filer
 • argumentera för vald programutvecklingsmetod och dess resultat.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Introduktion till Informatik och eTjänster, 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EYQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig