Kurs GIK2V4

Datasäkerhet och integritet

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Kursens övergripande mål är att introducera studenten till cybersäkerhetstrender, hotbilder vid IT-användning mot personlig- och företagsdata, samt hur vi skall kunna upptäcka och skydda oss mot dessa hot. Kursen syftar till att ge en förståelse för de olika aktörerna som förekommer i cybersäkerhetsvärlden och motivationen som driver både cyberkriminella och säkerhetsexperter.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för egenskaper som kännetecknar cyberkriminella och specialister inom cybersäkerhetsområdet.
  • Redogöra för tekniker och metoder som cyberkriminella använder sig av i sina försök att erhålla access till en organisations skyddade tillgångar
  • Redogöra för tekniker, processer, policys samt standards som används inom organisationer för att bekämpa cyberbrottslighet och för att skydda organisationens samtliga tillgångar
  • Redogöra för vilken betydelse ett upprätthållande av principerna för sekretess, integritet och tillgänglighet har för en organisations förmåga att bekämpa cyberbrottslighet
  • Redogöra för strategier och metoder för att efterleva ett systematiskt cybersäkerhetsarbete.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Presentera, förklara, sammanfatta och diskutera lösningsmetoder och resultat
  • Installera och konfigurera en virtuell maskin
  • Analysera säkerhetsbehov inom ett hemma- eller medelstort företagsnätverk och teoretiskt och praktiskt kunna implementera lämpliga lösningar för skydd av nätverk, enheter, programvaror, data samt information
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
Flexibel takt (25%)
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J7N
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Thomas Kvist