Kurs GIK2PF

IT-arkitektur

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet är att studenterna förvärvar fördjupade kunskaper och färdigheter inom IT-arkitektur som omfattar IT-metoder och lösningar.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara grundläggande strukturer och komponenter avseende IT-arkitektur, inklusive metoder och modeller
  • Redogöra för IT-arkitekturlösningar och deras tillämpningar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Analysera olika applikationsproblem, i vilken specifik kompetens krävs för design och utveckling av IT-arkitektur
  • Tillämpa modelleringsmetoder för att beskriva IT-arkitektur för olika typer av verksamheter.
  • Utveckla IT-arkitekturlösningar baserade på etablerade teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Utvärdera IT-arkitekturers metoder och ramverk
  • Bedöma situationer där en lämplig IT-arkitekturlösning tillämpas med förväntade resultat
  • Bedöma kvaliteten på modelleringsresultat för olika applikationsproblem.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Minst 60 hp i huvudområdet Informatik inklusive System- och verksamhetsutveckling, 7,5 hp samt IT-projekthantering, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3KAY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig