Personlig presentation av William, Wei Song

Professor business intelligence
Informatik Institutionen för information och teknik

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer