Kurs GMI2MD

Internet of Things

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kursen fokuserar på några av de grundläggande insikterna inom IoT (Internet of Things): Varför vill vi ansluta allt? Vad vill vi ansluta till? Hur kopplar vi samman allt?

Kursen innehåller inledningsvis en översikt av begreppet IoT, där effekterna av sammankoppling av tidigare, ej anslutna enheter till internet, och analysen av den data som de genererar, tas upp och vilken påverkan detta har inom brancher runt om i världen. Andra centrala begrepp som kursen behandlar är ”automation” och ”datafångst” och hur vi genom att bryta ner stora datamängder kan få insikter om, eller automatisera, smarta beteenden som kan leda till optimering av allt från global energianvändning till förbättring av vår hälsa och välbefinnande. Kursen behandlar vidare de tekniska och mjuka färdigheter som behövs för att planera, designa, prototypa och presentera, ände-till-ände IoT-lösningar. I detta inbegrips begrepp som sensorer, enkortsdatorer, nätverksanslutningar (både trådade och trådlösa) och förmåga att kunna programmera/konfigurera dessa, samt förmågan att bearbeta och analysera den insamlade datan både lokalt (fog computing) och i molnet (cloud computing). Begrepp som EDA (Exploratory Data Analysis) och GIS (Geographic Information System) hjälper till i förståelsen för hur IoT-lösningar kan förbättras genom val av rätt verktyg för insamling, analys, bearbetning och presentation av data.

Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Skriptprogrammering, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • Mjukvarutestning 1 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
  • Datakommunikation 1 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39M6
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig