Kurs GMI2MD

Internet of Things

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Kursen fokuserar på några av de grundläggande insikterna inom IoT (Internet of Things): Varför vill vi ansluta allt? Vad vill vi ansluta till? Hur kopplar vi samman allt?

Kursen innehåller inledningsvis en översikt av begreppet IoT, där effekterna av sammankoppling av tidigare, ej anslutna enheter till internet, och analysen av den data som de genererar, tas upp och vilken påverkan detta har inom brancher runt om i världen. Andra centrala begrepp som kursen behandlar är ”automation” och ”datafångst” och hur vi genom att bryta ner stora datamängder kan få insikter om, eller automatisera, smarta beteenden som kan leda till optimering av allt från global energianvändning till förbättring av vår hälsa och välbefinnande. Kursen behandlar vidare de tekniska och mjuka färdigheter som behövs för att planera, designa, prototypa och presentera, ände-till-ände IoT-lösningar. I detta inbegrips begrepp som sensorer, enkortsdatorer, nätverksanslutningar (både trådade och trådlösa) och förmåga att kunna programmera/konfigurera dessa, samt förmågan att bearbeta och analysera den insamlade datan både lokalt (fog computing) och i molnet (cloud computing). Begrepp som EDA (Exploratory Data Analysis) och GIS (Geographic Information System) hjälper till i förståelsen för hur IoT-lösningar kan förbättras genom val av rätt verktyg för insamling, analys, bearbetning och presentation av data.

Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Skriptprogrammering, 7,5 hp grundnivå
  • Mjukvarutestning 1 7,5 hp
  • Datakommunikation 1 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J55
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig