Kurs GIK2LF

Digital bild

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2021

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva lagar som reglerar användning av digital grafik
  • redogöra för centrala begrepp som används vid produktion av digital grafik
  • ge exempel på arbetsprocesser för statisk respektive rörlig grafik

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • planera arbetsprocess utifrån kravspecifikation
  • producera digital grafik utifrån tekniska krav
  • tillämpa strukturer som understödjer samverkan vid grafisk produktion
  • redovisa producerad digital grafik utifrån krav på retorik och syfte
Startar och slutar:
v45, 2021 - v2, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Visuell identitet 7,5 hp, grundnivå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39VV
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig